มาตรฐานความปลอดภัย

BSK Radiator
BSK Radiator
BSK Radiator
BSK Radiator
BSK Radiator
BSK Radiator
BSK Radiator

Bsk Radiator เราได้มุ่งเน้นเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์ ที่ติดตั้งและความปลอดภัยของพนักงานในการติดตั้งอุปกรณ์ ดังนั้นเราจึงกำหนดระเบียบอย่างเคร่งครัด ให้พนักงานของบริษัททุกแผนกที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานทั้งในภาคการผลิตและการติดตั้งในภาคสนาม ต้องสวมอุปกรณ์นิรภัย
ดังนี้ หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย ปลอกแขนนิรภัย ถุงมือนิรภัยหนัง เข็มขัดผยุงหลัง ลองเท้าเซฟตี้ และ ฯลฯ.


ความปลอดภัยเกี่ยวกับฝาปิดหม้อน้ำ (Caps) หยุดการเปิดฝาหม้อน้ำในขณะที่ยานพาหนะหรือเครื่องจักรของคุณกำลังร้อนจัด เพราะอาจจะทำให้พนักงานหรือคนในครอบครัวของคุณกลายเป็นสถิติทุกปีมีคนนับพันที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดฝาหม้อน้ำในขณะที่ร้อนจัดซึ่งจะส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บจากความร้อนของน้ำในหม้อน้ำที่มีอุณหภูมิสูงเราทุกคนรู้ดีว่ามันเป็นความรับผิดชอบของเราซึ่งเป็นนายจ้างและจะต้องให้ความปลอดภัยในสถานที่ทำงานให้กับพนักงานของเรานอกเหนือจากนั้นที่สำคัญเราไม่ต้องการเห็นพนักงานของเราต้องได้รับบาดเจ็บหยุดอุบัติเหตุจากฝาปิดหม้อน้ำและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในปัจจุบันมีการพัฒนาระบบ safety ของฝาหม้อน้ำที่จะไม่ทำให้ได้รับอันตรายจากน้ำร้อนลวกหรือได้รับบาดเจ็บที่เกิดจากการเปิดฝาหม้อน้ำที่มีแรงดันสูง