xxxxxxx

ข่าวสาร

คู่มือการบำรุงรักษา เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1

การบำรุงรักษา เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำรอง ตารางการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำรอง ตามปกติเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้งานอย่างต่อเนื่องนั้น รายละเอียด ทุกสัปดาห์ ทุกๆเดือน ทุก 1 ปี ทุก 3 ปี ควรจะมีการบำรุงรักษาตามคู่มือการใช้และการบำรุงรักษา ตรวจเช็ค  ซึ่งจะกำหนดระยะเวลาการตรวจเช็ค  และการ 1.สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์) * * * * บริการต่างๆ อาทิเช่น    กำหนดการเปลี่ยนน้ำมัน 2.ระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์ * * * * หล่อลื่อ    หรือชิ้นส่วนที่หรอ    เป็นต้นแต่สำหรับ 3.ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง * * * * เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ติดตั้งเพื่อใช้เป็นเครื่องสำรอง 4.ระบบการนำอากาศและไอเสีย * * * * ยามฉุกเฉินนั้น    ถ้าหากทำตามการบำรุงรักษาตามคู่มือ 5.ระบบน้ำมันหล่อลื่น * .. read more

Preventive Maintenance

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการประกอบธุรกิจในด้านต่างๆที่จะต้องขาดไฟฟ้าไม่ได้เลยกล่าวอ่านต่อ

การอุดตันของหม้อน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

สภาพภายในของหม้อน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ขาดการดูแลรักษา หม้อน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ถูกใช้งานไปในระยะเวลาหนึ่งจะมีสภาพเช่นตัวอย่างวิดีโอนี้ ถ้าขาดการเอาใจใส่หรือขาดการบำรุงรักษา ซึ่งถ้าดูจากสภาพภายนอกก็เห็นเป็นปกติ แต่เมื่อเรารื้อถอดส่วนประกอบของตัวหม้อน้ำออกมา เราก็จะพบว่าภายในที่เป็นส่วนประกอบของหม้อน้ำ เช่น ฝาบน (Top Tank) หลอดน้ำ (Tube) และฝาล่างหม้อน้ำ (Bottom Tank) จะมีสภาพแบบที่เราเห็นเช่นนี้ (ตามวิดีโอประกอบ) คราบสกปรกเหล่านี้ จะทำให้หม้อน้ำเกิดการอุดตันได้ง่ายและจะส่งผลให้หม้อน้ำเกิดการรั่วในที่สุด คราบสิ่งสกปรกเหล่านี้เกิดได้จากหลายสาเหตุดังต่อไปนี้ คราบสนิมจากอุปกรณ์ฝาบน-ฝาล่างหม้อน้ำ ความร้อนของน้ำ อุณหภูมิภายในหม้อน้ำ แรงดันภายในหม้อน้ำ รวมไปถึงอากาศ สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลทำให้ฝาบน-ฝาล่างหม้อน้ำเกิดคราบสนิม โดยทั่วไปที่พบฝาบนของหม้อน้ำจะมีโอกาสเกิดคราบสนิมได้เร็วกว่าฝาล่างของหม้อน้ำ เพราะฝาล่างของหม้อน้ำจะมีน้ำขังอยู่ตลอดเวลา ทำให้โอกาสในการเกิดสนิมน้อยกว่าฝาบน ซึ่งมีช่องว่างที่เป็นอากาศ คราบตะกอน ตะกรันที่มากับน้ำ น้ำที่เติมลงไปในหม้อน้ำ ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่จะนำสิ่งสกปรกเข้ามาภายในระบบหล่อเย็นของหม้อน้ำ ซึ่งสิ่งสกปรกเหล่านี้จะสะสมภายในหลอดน้ำของรังผึ้งหม้อน้ำ เมื่อเกิดการสะสมจนมีปริมาณมาก ก็จะส่งผลให้รังผึ้งหม้อน้ำเกิดการอุดตัน คราบน้ำมันเครื่องที่รั่วไหลเข้ามาในหม้อน้ำ โดยทั่วไป โอกาสที่น้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์จะเข้ามารวมกับน้ำในระบบหล่อเย็นได้มีสาเหตุเดียวคือ ออยล์ คูลเลอร์ของเครื่องยนต์เกิดการรั่ว ซึ่งถ้าเกิดสาเหตุดังกล่าวนี้ ก็จะส่งผลกับหม้อน้ำเช่นกัน

วีดีโอการติดตั้งหม้อน้ำ1

วีดีโอการติดตั้งหม้อน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Cummins 50 KTA G3 หน่วยงานการไฟฟ้าย่อยเกาะเต่า