งานติดตั้ง

BSK Radiator
BSK Radiator
BSK Radiator
BSK Radiator
BSK Radiator
BSK Radiator
BSK Radiator
BSK Radiator
BSK Radiator
BSK Radiator
BSK Radiator
BSK Radiator
BSK Radiator
BSK Radiator

รูปภาพการเปลื่ยนหม้อน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Caterpiller 3516 ของธนาคารกสิกรไทย (หน่วยงาน) ธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่และรูปการเปลี่ยนหม้อน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า DEUTZ MWM โรงงานยาคูลท์ประเทศไทยกำจัด วิภาวดี โดยทีมงานภาคสนามบริษัท Bsk Radiator


BSK Radiator
BSK Radiator
BSK Radiator
BSK Radiator
BSK Radiator
BSK Radiator
BSK Radiator

Bsk Radiator เราได้มุ่งเน้นเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์ ที่ติดตั้งและความปลอดภัยของพนักงานในการติดตั้งอุปกรณ์ ดังนั้นเราจึงกำหนดระเบียบอย่างเคร่งครัด ให้พนักงานของบริษัททุกแผนกที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานทั้งในภาคการผลิตและการติดตั้งในภาคสนาม ต้องสวมอุปกรณ์นิรภัย
ดังนี้ หมวกนิรภัย แวนตานิรภัย ปลอกแขนนิรภัย ถุงมือนิรภัยหนัง เข็มขัดผยุงหลัง ลองเท้าเซฟตี้ และ ฯลฯ.การติดตั้งหม้อน้ำเครน เครื่องยนต์ Catterpillar C15 หน่วยงาน เรือ NAVA THANEE ปตท. อ่าวไทย PONGKOTการติดตั้งหม้อน้ำเครน เครื่องยนต์ Catterpillar C15 หน่วยงาน เรือ NAVA THANEE ปตท. อ่าวไทย PONGKOTภาพการเปลี่ยนรังผึ้งหม้อน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และวาวล์น้ำเครื่องยนต์ Catterpillar C15 หน่วยงาน เรื่อ NAVA THANEE แท่นขุดเจาะ BONGKOT ปตท. อ่าวไทย โดยทีมช่าง Bsk Radiatorวีดีโอการ overhaul เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Cummins NTA 855 G4 1 หน่วยงาน บ. Cap Cel co.,ltd ลำลูกกาวีดีโอการติดตั้งหม้อน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องยนต์ Caterpillar 3412 หน่วยงาน ปตท. รังสิตวีดีโอการติดตั้งหม้อน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องยนต์ Caterpillar 3412 หน่วยงาน ปตท. รังสิต2วีดีโอการติดตั้งหม้อน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องยนต์ Caterpillar 3412 หน่วยงาน ปตท. รังสิต3วีดีโอการติดตั้งหม้อน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องยนต์ Caterpillar 3412 หน่วยงาน ปตท. รังสิต4วีดีโอการติดตั้งหม้อน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องยนต์ Caterpillar 3412 หน่วยงาน ปตท. รังสิต5