สนามบินสุวรรณภูมิ

สนามบินสุวรรณภูมิ

งานติดตั้งหม้อน้ำเครื่องกำเนิดไฟฟ้า CAT 3412