คู่มือการบำรุงรักษา เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 2

คู่มือการบำรุงดูแลรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

DIAGNOSTIC  FAUL  T CODES
 CID    NO. / FMI  NO.
Description
   CID  100 – Engine  Oil Pressure  Sensor
FMI  2
Signal  Out  of    range
FMI  3
Signal  too  high
FMI  4
Signal  too  low
CID  110 – Engine  Coolant    Temperature  Sensor
FMI  2
Signal  out  of    range
FMI  3
Signal  too  high
FMI  4
Signal  too  low
CID  111 – Engine  Coolant    Loss  Sensor
FMI  3
Signal  too  high
Cid  168 – Battery  Voltage
FMI  3
Voltage    too  high
FMI  4
Voltage    too  high
CID  190 – Engine  Magnetic    Pickup  ( MPU   )
FMI  2
Signal  out  of    range
FMI  3
Signal  too  high
CID  268 – GSC    Internal  Memory
FMI  2
Signal  out  of    range
CID  269 – Sensor  Power    Supply
FMI  3
Voltage    too  low
FMI  4
Voltage    too  low
CID  330 – Unexpected  Shutdown
FMI  3
Faulty    Mechanical  Response
CID  331 – Engine Control  Switch ( ECS )
FMI  2
Undefined  state
CID  333-Alem    Module  ( ALM   )
FMI  3
Signal  too  high
FMI  4
Signal  too  low
CID  334 – Score    Output
FMI  3
Signal  too  high
FMI  4
Signal  too  low
CID  441 – Electronic  Governor    Relay (EGR)
FMI  12
Faulty  component
CID  442 – Generator  Fault    Relay  (GFR   )
FMI  12
Faulty    component
CID  443 – Crank    Termination  Relay  (CTR)
FMI  12
Faulty    component
CID  444 – Starting  Motor    Relay  (SMR)
FMI  12
Faulty    component
CID  445 – Run    Relay  ( RR )
FMI  12
Faulty    component
CID  446 – Air    Shutoff  Relay  ( ASR )
FMI  12
Faulty component
CID  447 – Fuel    Control  Relay  ( FCR )
FMI  12
Faulty component
CID  500 – Genset  Control    ( GSC )
FMI  12
Faulty    component
CID  560 – Cat Data Kink
FMI  11
Failure mode not identified
    190         3
                C59531P
             Lpper  Display  With  Diagnostic Fault Code  CID  190  FMI 3
ระบบระบายความร้อน
( COOLING  SYSTEM )
ส่วนประกอบของระบบระบายความร้อน
1 ฝาหม้อน้ำ    2. หม้อน้ำ    3. ท่อน้ำออกจากเครื่องยนต์    4.วาล์วน้ำ  ( REOULATOR )  5. ถังระบายความร้อนน้ำมันเครื่อง  ( OIL  COOLER )   6. ฝาสูบ    7. เสื้อสูบ   8. ท่อน้ำเข้าเครื่องยนต์   9. ปั้มน้ำ  10 ท่อทางถัดภายใน  ( BYPASS )  11. ท่อน้ำ   12. ตัวระยายความร้อนน้ำมันเครื่อง   13. ปลอกสูบ
การบำรุงรักษาระบบหล่อเย็น
คุณสมบัติของน้ำหล่อเย็น
ต้องเป็นน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากแร่ธาตุ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  น้ำกระด้างที่มีส่วนประกอบของแคลเซี่ยมแมกนีเซียม, คลอไรด์และซัลเฟต  แร่ธาตุเหล่านี้จะกลายเป็นตะกรันยึดติดกับผิวทางเดินของน้ำหล่อเย็น  ทำให้ประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนลดลง  หากใช้น้ำจืดจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติ  จะต้องตรวจสอบหาค่าสารประกอบอย่างน้อยตามตารางข้างล่างนี้
1.               คลอไรด์         สูงสุดไม่เกิน          40            พีพีเอ็ม  ( 0.634  กรัมต่อลิตร )
2.               ซัลเฟต            สูงสุดไม่เกิน          100          พีพีเอ็ม  ( 1.559  กรัมต่อลิตร )
3.               แร่ธาตุรวม     สูงสุดไม่เกิน          170          พีพีเอ็ม  ( 2.642  กรัมต่อลิตร )
4.               ตะกอน           สูงสุดไม่เกิน          340          พีพีเอ็ม  ( 5.283  กรัมต่อลิตร )
5.               ความเป็ดกรด-ด่าง  ( PH )  ระหว่าง  5.5-9.0
เติมน้ำยาประสงค์  เพื่อทำหน้าที่
วัตถุประสงค์  เพื่อทำหน้าที่
–  ADEQUATE  HEAT  TRANSFER
–  CAVITTION  EROSION  PROTECTION
–  FREEZE  AND  BOIL  PROTECTION
–  SLUDGE  AND  SCALE  PROTECTION
–  CORROTION  PROTECTION
–  COMPATIBILTITY  WITH  SYSTEM  HOSES  AND  SEALS
   น้ำยาป้องกันสนิม  แคตเตอร์ พิลล่าร์
PART    NO
ความจุ
ลิตร
U.S.PINT
U.S.GALLON
OZ
6V3542
0.25
0.53
8
111-2372
0.38
0.8
12
8T1589
0.47
1.0
16
3P2044
0.946
1 QUART
32
8C3680
18.95
5
640
5P2907
208.45
55
7,040
เติมให้มีความเข้มข้นของน้ำยา  3  ถึง  6%  สูงสุดไม่ควรเกิน  8%  เพื่อป้องกัน
–                    การเกิดสนิม
–                    การกัดกร่อน
–                    คราบสกปรกเกาะติดชิ้นส่วนเครื่องยนต์
–                    รูสนิม
–                    โพรงอากาศ
–                    ตะกอน
น้ำยาป้องกันสนิมจะต้องมีสารประกอบ  ซิลิเกต, บอเรต, ฟอสเฟต, โมลิโบเดท  และไนเตท  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีสารผสมของไนไตรท์อย่างน้อย  1200  พี.พี.เอ็ม  ( 18.49  กรัมต่อลิตร )
APPLICATION  CHART
CATERPILLAR  VEHICLES
POWERED     WTTH
FIRST  FILL
LATER  ADDITION
                CAT.COOLANT  CONDITIONER  SHOULD  ADDED  EVERY  250  SERVICE
                METER  HOURS……
3208
1    BOTTLE  ( 3P2044   )
¼  BOTTLE  ( 3P2044 )
3304   ,    3306
2 BOTTLES  ( 3P2044 )
½  BOTTLE  ( 3P2044 )
3406  ,    3408
4    BOTTLES  ( 3P2044 )
1    BOTTLE  ( 3P2044 )
3412
6    BOTTLES  ( 3P2044 )
2    BOTTLES  ( 3P2044 )
3508
6    BOTTLES  ( 3P2044 )
2    BOTTLES  ( 3P2044 )
3512
8    BOTTLES  ( 3P2044 )
3    BOTTLES  ( 3P2044 )
3516
10    BOTTLES  ( 3P2044 )
3    BOTTLES  ( 3P2044 )
        ระบบหล่อลื่น
         ( LUBRICATION  SYSTEM )
ส่วนประกอบของระบบหล่อลื่น
1.ท่อน้ำมันเข้าปั๊มเชื้อเพลิง     2. ท่อน้ำมันเข้าเทอร์โบ     3. ท่อน้ำมันเข้าฝาสูบและอุปกรณ์     4. ท่อน้ำมันภายในเพลาถูกเบี้ยว   5. ท่อน้ำมันเข้าเพลากระเดื่องกดลิ้น   6. ท่อร่วมน้ำมันภายในเสื้อสูบ     7. เทอร์โบ      8. หัวฉีดน้ำมัน  ( COOLING  TUBE )  9.,12. บายพาสวาล์ว ( BYPASS  VALVE )  10. ปั๊มน้ำมันเครื่อง    11. ตัวระบายความร้อนน้ำมันเครื่อง  ( OIL  COOLER )  13. อ่างน้ำมันเครื่อง
                                                น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์   
 
ต้องมีคุณสมบัติที่ตรงกับข้อกำหนดของการหล่อลื่นโดยทำหน้าที่
–                    หล่อลื่นที่ดี  ลดการเสียดสี  และการสึกหรอ
–                    ระบายความร้อนให้กับเครื่องยนต์ได้ดี
–                    ชะล้างสิ่งสกปรกในเครื่องยนต์  ป้องกันสนิม  และการกัดกร่อน
การเลือกน้ำมันที่ถูกต้องจะทำให้อายุการใช้งาน  และสมรรถนะ  การทำงานได้สูงที่สุด
                คุณสมบัติน้ำมันหล่อลื่นขึ้นอยู่กับ  BASE  OIL  และสารเพิ่มคุณภาพสารเพิ่มคุณภาพจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะให้น้ำมันหล่อลื่นทำงานได้  ณ  สภาวการณ์  นั้นๆ
                มาตรฐาน  การกำหนดน้ำมันหล่อลื่น
1.               การกำหนดคุณสมบัติเป็นไปตาม  AMERICAN  PETROLEUM  INSTITUTE  ( API )
2.               ดัชนีความข้นใส  เป็นไปตาม  SOCIETY  OF  AUTO  MOTIVE ENGINEERS  คือ  SAE  J754  และ  SAE  J183
3.               มาตรฐาน  อื่น  เช่น
3.1  กองทัพสหรัฐอเมริกาใช้เครื่องหมาย                           MIL
3.2  ผู้ผลิตน้ำมันหล่อลื่นยุโรป  ใช้เครื่องหมาย                  CCMC
เครื่องยนต์ที่ผลิตหลังปี  1995   ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ทันสมัย  ต้องการน้ำมันหล่อลื่นเพื่อป้องกันคราบเขม่าติดลูกสูบ,  ปลอกสูบสึกหรอ, การกินน้ำมันเครื่องกำหนด  ดังนี้
1.               ต้องเป็นน้ำมัน  ตามมาตรฐาน  API  ขั้น  CG-4
2.               ต้องเป็นน้ำมันหล่อลื่นเกรดผสม  ( MULTI-GRADE )
หมายเลขอะไหล่ของแคตเตอร์พิลล่าร์  ขั้น  CG-4
เกรดผสม
ความจุ  3.79    ลิตร
( 1 ยูเอส.แกลลอน )
เลขหมาย
ความจุ  18.95    ลิตร
( 5 ยูเอสแกลลอน )
เลขหมาย
ความจุ  208.4    ลิตร
( 55 ยูเอสแกลลอน )
เลขหมาย
SAE 10W30
3E    9904
3E    9709
3E    9708
SAE    15W40
3E    9714
3E    9713
3E    9712
                                ระบบนำอากาศและไอเสีย
                ( AIR  INLET  AND  EXIIAUST  SYSTEM)
ส่วนประกอบของระบบนำอากาศ
1.ท่อร่วมไอเสีย    2. ท่อร่วมไอดี    3. เครื่องยนต์ ( กระบอกสูบ )   4. ใบพัดด้านไอดี    5. ใบพัดด้านไอเสีย    6. ไอดีเข้าเทอร์โบ   7. ทางไอเสียออก
                                การบำรุงรักษาระบบการนำอากาศ

การบำรุงรักษาระบบการนำอากาศด้านไอดีจะต้องตรวจเช็คตัวบอกสภาพกรองอากาศ  ( AIR CLEANER  INDICATOR )  ซึ่งจะวัดความดันแตกต่างระหว่างอากาศเข้า  และออกจากไส้กรอง

D15734
                        รูปที่  1  ตัวบอกสภาพกรองอากาศ                                  รูปที่  2  สถานที่ติดตัวบอกสภาพกรอง ( ตามลูกศรชี้ )
ความดันแตกต่างสูงสุดไม่เกิน  25  นิ้วของน้ำ  ( 6.2  กิโลปาสกัลป์ )   กรณีความดันแตกต่างสูงถึง  15  นิ้วของน้ำ  ( 3.75  กิโลปาสกัลป์ )  ต้องหมั่นตรวจสอบสภาพกรองอากาศขณะเครื่องยนต์ทำงาน
ระยะเวลาการทำความสะอาดไส้กรอง
                ถ้าความดันแตกต่างสูงถึง   25  นิ้วของน้ำจะต้องนำไส้กรองไปทำความสะอาด  และสามารถทำความสะอาดได้  6  ครั้ง  ในระยะเวลาหนึ่งปี  หรือต้องเปลี่ยนไส้กรองใหม่ถึงแม้ว่าการทำความสะอาดไม่ถึง  6  ครั้งก็ตาม
                         รูปที่  3  การเป่าทำความสะอาด                                                                      รูปที่  4  การตรวจกรองอากาศ
                วิธีทำความสะอาดไส้กรอง
1.               ทำความสะอาดด้วยลมดัน  ไม่เกิน  30  ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  ( 205  กิโลปาสกัลป์ )   ตามรูปที่  3
2.               ทำความสะอาดด้วยน้ำที่มีแรงดันไม่เกิน  40  ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  ( 280  กิโลปาสกัลป์ )
3.               ทำความสะอาดด้วยน้ำยาซักล้าง
4.               ตารางสภาพไส้กรองโดยใช้หลอดไฟฟ้าส่องตามรูปที่  4
การทำความสะอาดในข้อที่  2   และ   3                  จะต้องผึ่งให้แห้งก่อนนำไปใช้งานหรือใช้ไส้กรองอะไหล่สำรองไว้ก่อนได้
กรองอากาศถ้าขาดจะทำให้อากาศสกปรกเข้าไปภายในกระบอกสูบทำให้เครื่องยนต์สึกหรอเร็ว  และถ้ากรองอากาศตันจะทำให้แรงม้าเครื่องยนต์ลดลง
การตรวจเช็ค  AIR  CLEANER  INDICATOR
ตัวบอกสภาพกรองอากาศจะต้องตรวจเช็คทุกๆ   250  ชั่วโมง   ดังนี้
1.  สามารถกดปุ่ม  RESET  ง่าย  ไม่ควรกดเกิน  3  ครั้ง  ถ้าเกิน  3  ครั้ง  เปลี่ยนใหม่
2.  แถบสีเหลืองต้องสามารถขึ้นไปได้ถึงขีดสูงสุด  ถ้าไม่ถึงจุดสูงสุดควรเปลี่ยน
3.  เปลี่ยนใหม่เมื่อถึงเวลา  OVERHAUL  เครื่อง  หรือ  ในสภาพฝุ่นจัดต้องเปลี่ยนทุกหนึ่งปี
                                ระยะเชื้อเพลิง
                         ( FUEL  SYSTEM )
ส่วนประกอบของระบบเชื้อเพลิง
1. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง    2. ท่อน้ำมันโหลกลับถัง   3. ปั๊มมือ   4. หัวฉีด    5. สายหัวฉีด    6. ลูกสูบปั๊มเชื้อเพลิง    7. กรองหยาบ ( กรองดักน้ำ )   8. วาล์วกันกลับ   9. ปั๊มเชื้อเพลิง    10. กรองละเอียด     11. คอคอด ( ORIFICE )  12. ปั๊มฉีดเชื้อเพลิง
น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซล
                น้ำมันเชื้อเพลิงจะต้องมีคุณสมบัติตามความต้องการเพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานได้แรงม้าสูงสุดตามมาตรฐาน  AMERICAN  SOCIETT  OF  TESTING  MATERAILS  ( ASTM )  ดังนี้
ข้อกำหนด
มาตรฐาน
ความต้องการก่อนเข้าระบบน้ำมันเครื่องยนต์
สารอโรเมติด
ASTM  D1319
สูงสุดไม่เกิน  35%
เขม่า  ( ASH )
ASTM  D482
สูงสุด  0.02%  โดยน้ำหนัก
ซีเทนนัมเบอร์
ASTM  D613
อย่างน้อย  40    สำหรับเครื่องยนต์ระบบ  DI
จุดเป็นไข
CLOUD  POINT
ASTM  D97
ไม่สูงกว่าอุณหภูมิบรรยากาศคาดว่าต่ำสุด
ถ.พ.  ของ    เอพีไอ
ASTM  D287
ต่ำสุดไม่เกิน  35
สูงสุดไม่เกิน  45
จุดไหลเท
ASTM  D97
อย่างน้อยต้องต่ำกว่าสภาพบรรยากาศที่ทำงาน   6
กำมะถัน
ASTN  D2788, D3605
หรือ  D 1552
สูงสุดไม่เกิน  0.5%  โดยน้ำหนัก
ความหนืดที่  38
ASTM  D445
สูงสุด  20.0    เซนติสโครก
ต่ำสุด  1.4     เซนติสโครก
น้ำและตะกอน
ASTM  D1796
สูงสุด  0.01%  โดยน้ำหนัก
STARTING  SYSTEMS                                                     resulting  from  cranking  speed  and  cranking
                                                                                                                Time.  When  cold, longer cranking  periods are
                                                                                                                Required  to  develop  ignition  temperatures
Several  starting  mediums  are  available, but
Most  common  are  electric  ( DC )  and  air.  They                         Heavy  lube  oil  imposes  the   greatest  load  on
Are  easily  controlled  and  applied  either  man              –                               the  cranking  motor.  Oil type and temperature
Ually  or  automatically.                                                                      drastically  alter  viscosity.  SAE  30   oil  approaches
tartabillity  of  a  diesel  engine  is  affected                                   The  consistency  of  grease  below   32    ( 0    )
Primarily  by  ambient  temperature  and  lubri-
cating  oil  viscosity.  The diesel  relies  on heat
of  compression  to  ignite  fuel,  with  the  heat
Electric  Start
Electric  motors  utilize  low  voltage  direct  cur-
Rent  and  provide  fast, convenient. Pushbutton>
Starting  with  lightweight,  compact  engine-
mounted  components.  A  motor  contactor  re-
lieves  control  logic  circuits  of  high, cranking
currents.

การบำรุงรักษาแบตเตอรี่                                              เทลงรอบ ๆ  ด้านบนแบตเตอรี่  ทิ้งไว้สักครู่ให้ฟองที่เกิดขึ้น
                                                                                                 หมดไป  แล้วใช้น้ำสะอาดล้างอีกทีหนึ่ง  จะลดลงตามลำดับ
                                                                                                 เพื่อจำกัดตัวกร่อนนี้  และให้เกิดการต่อกันที่ดี   ขั้นแรก
 อายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะสั้นหรือยาวนั้นขึ้นอยู่กับ                                                ถอดขั้วยึดจากขั้วแบตเตอรี่โดยถอดสายที่ต่อลงกราวด์ก่อน
การบำรุงรักษาที่ถูกต้อง  ซึ้งการบำรุงรักษามีดังนี้                                                             เพื่อป้องกันขั้วที่ไม่ได้ต่อลงกราวด์เกิดการกราวด์เนื่องจาก
  เครื่องมือ

การเติมน้ำยา  แบตเตอรี่ใหม่  เมื่อจะนำมาใช้  จะ

                                                                                                               
1.               การเติมน้ำยา  แบตเตอรี่ใหม่  เมื่อจะนำมาใช้  จะ                                                                                                                                                         ต้องเติมน้ำยา  ( ELECTROLYTE )  โดยน้ำยาที่ใช้แบตเตอรี่
เป็นส่วนผสมของกรดกำมะถัน  (  H2SO4 )  กับน้ำ  ( H2O)  ซึ่ง
ผสมกันด้วยสัดส่วนที่เหมาะสม   เพื่อให้ได้น้ำยาที่มีความ
ถ่วงจำเพาะถูกต้อง                   การผสมกรดกำมันกับน้ำ   จะต้อง
เทกรดลงในน้ำช้า ๆ    แล้วใช้ไม้สะอาดกวนให้ส่วนผสมเข้า
กันตลอดเวลาที่เทกรดลงในน้ำ    ห้ามเทน้ำลงในกรดเป็นอัน
ขาด    การเติมน้ำยานี้จะเติมลงในแบตเตอรี่ใหม่ครั้งแรกเท่านั้น
และเมื่อแบตเตอรี่ ถูกนำไปใช้งานแล้ว    จะไม่มีการเติมน้ำยา
ในระหว่างการใช้งานอีก     แต่จะต้องเติมน้ำกลั่นในระหว่าง
การใช้งานแทนเพื่อรักษาระดับของน้ำยาในช่องเซลล์ของ
แบตเตอรี่แต่ละช่อง
2.               การเติมน้ำยา   แบตเตอรี่ใหม่   เมื่อจะนำมาใช้  จะ
3.               การเติมน้ำกลั่น  การเติมน้ำกลั่นเป็นสิ่งจำเป็นใน
การบริการแบตเตอรี่    น้ำกลั่นต้องเติมตามระยะเวลา   เพื่อ                                            การถอดน๊อตยึดสายเคเบิ้ล  ให้ใช้คีมสำหรับถอดเคเบิ้ล
ป้องกันระดับน้ำยาตกต่ำกว่าด้านบนของแผ่นธาตุและแผ่น                                       คายน๊อตยึด  ถ้าขั้วยึดติดแน่นกับขั้วแบตเตอรี่  ให้ใช้เครื่องดูด
กั้น  เพราะถ้าปล่อยให้ต่ำกว่าระดับ   จะทำให้แผ่นกั้นและแผ่น                 ดูดออก   อย่าใช้ไขควงหรือสิ่งอื่นงัดหรือเคาะให้หลวม  เพราะ
ธาตุบางส่วน  ถูกกับอากาศทำให้ชำรุดเสียหายได้  ด้วยเหตุนี้                     จะทำให้ขั้วและแผ่นธาตุที่ยึดติดกับขั้ว   ชำรุดเสียหาย
จึงต้องเติมน้ำกลั่นตามระยะเวลาเพื่อชดเชยน้ำทีสูญเสียไป
จากแบตเตอรี่   ในระหว่างการเกิดปฏิกิริยา   ระดับน้ำยาโดย
ปกติจะต้องอยู่เหนือแผ่นธาตุประมาณ  ¼ ” – ½ ”  การเติม
น้ำกลั่นหากเติมมากเกินไป   จะทำให้น้ำยากระฉอกออกมา
และสูญเสียไป   น้ำยาที่สูญเสียไป   นอกจากความจุของแบต-
เตอรี่จะสูญเสียไปแล้ว   ยังทำให้เกิดการกัดกร่อนโลหะหรือ
สิ่งอื่น ๆ  ที่สัมผัสกับมัน   โดยเฉพาะเครื่องยึดแบตเตอรี่  และ
สายเคเบิ้ลจะเสียหายมา
4.               การทำความสะอาดแบตเตอรี่   ความชื้นที่ด้านบน
ของแบตเตอรี่จะสะสมฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก   ถ้าไม่ทำ
ความสะอาดตามระยะเวลา   ฝุ่นผงเหล่านี้จะทำให้แบตเตอรี่
ดีสชาร์จผ่านด้านบนของแบตเตอรี่         วิธีที่ดีในการทำความ
สะอาดด้านบนของแบตเตอรี่   ให้ใช้โซดา  ( BAKING-SODA )
เมื่อถอดสายเคเบิ้ลแล้วใช้แปรงลวดที่ออกแบบพิเศษ
สำหรับงานนี้   ทำความสะอาดปลายสายยึดขั้ว  และขั้วแบต-
เตอรี่ให้สะอาดดังรูป
                                                                                                                                      4. การชาร์จแบตเตอรี่  เมื่อตรวจพบว่า   แบตเตอรี่
 ไฟหมด  จะต้องนำแบตเตอรี่ไปทำการชาร์จ  ซึ่งการชาร์จจะ
   มีการชาร์จ  2  ชนิดคือ  การชาร์จอย่างช้า ๆ และการชาร์จอย่าง
                 เร็ว   เครื่องชาร์จอย่างเร็วเป็นอุปกรณ์ที่จะจ่ายอัตราการประจุ
                เมื่อกวดนัดให้ยึดขั้วแน่นแล้วใช้วาสลินหรือจารบีทาที่                    สูงให้แก่แบตเตอรี่  เพื่อใช้งานเร่งด่วน   การชาร์จแบบนี้  ไม่
ขั้วยึด   และที่ขั้วแบตเตอรี่  จะช่วยทำให้การเกิดสนิทหรือตัว                         สามารถทำให้แบตเตอรี่ได้รับประจุเต็มได้  ถ้าต้องการให้ได้
กัดกร่อนช้าลง                                                                                                       รับประจุเต็มต้องชาร์จต่ออีก  โดยชาร์จอย่างช้า ๆ  ขณะทำ
                                                                                                                                การชาร์จควรระมัดระวังประกายไฟในขณะที่ปลดสายคีบ
                                                                                                                                แบตเตอรี่  ทั้งนี้เนื่องจากขณะทำการชาร์จจะเกิดแก๊สอ๊อก-
                                                                                                                                ซิเจนและไฮโดรเจน   หากแก๊สดังกล่าวได้รับประกายไฟจะ
                                                                                                                                เกิดการระเบิดขึ้นได้   ก่อให้เกิดอันตราย   และทำให้แบตเตอรี่
                                                                                                                                ชำรุด   นอกจากนี้   น้ำยาในแบตเตอรี่ควรระมัดระวังอย่าให้
                                                                                                                                ถูกผิวหนัง   หากถูกน้ำยาควรรีบล้างน้ำทันที
ตรวจเช็คด้วยสายตาสายสายตา
เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

g                                              สภาพไม่มี

ตรวจเช็คน้ำกรด
ว่าอยู่เหนือแผ่นธาตุ
เติมน้ำกลั่น

เหนือแผ่นธาตุ

ชาร์จแบตเตอรี่
เช็ค  ถ.พ.
ความแตกต่างระหว่างช่องคือ     0.100 หรือ น้อยกว่า
                                                                                  มากกว่า 0.100                                                                                      0.100 หรือน้อยกว่า
ถ.พ. ช่องต่ำสุด1.225     หรือสูงกว่า
ชาร์จแบตเตอรี่

ต่ำกว่า 1.225                                                                               สูงกว่า 1.225

LOAD  TEST
VOLTAGE 9 VOLTS หรือ    สูงต่ำ

ต่ำกว่า 9 VOLTS                                                             9 VOLTS หรือสูงกว่า

ส่งกลับไปใช้งาน

Leave a Reply